សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពទូទៅនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពទូទៅនៅកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕