ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៦៧នាក់, ជាសះស្បើយ៣៩៩នាក់, ស្លាប់ចំនួន១៧នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៦៧នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣៩៩នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១៧នាក់។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១១៥, ៣៣៥ ជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៨, ៨០២ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២, ៥៤៤៕