ក្រុមហ៊ុន Merck ចែករំលែកថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ក្រុមហ៊ុន Merck បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថា ខ្លួនបានផ្តល់សិទ្ធិជូនអង្គការ Medicines Patent Pool (MPP) ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ គាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ នូវអាជ្ញាប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃចំពោះថ្នាំ molnupiravir ដែលជាថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលកូវីដ១៩ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកថ្នាំនេះដល់ណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន Merck បាន​និយាយថា អាជ្ញាប័ណ្ណ​នេះ​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ប្រទេស​ដែលមាន​ចំណូល​ទាប និង​មធ្យម​ចំនួន ១០៥ ប្រទេស​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។ ទន្ទឹមនោះនឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផលិត​ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ដោយ MPP ដើម្បី​ផលិត​ឱសថ Molnupiravir ជា​ថ្នាំ​គ្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែល​សហការ​ផលិត​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Ridgeback Biotherapeutics​។​

រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ និង​ឱសថ (FDA) របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុង​ពិចារណា​លើ​ការអនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជាបន្ទាន់​ចំពោះ​ថ្នាំ​គ្រាប់ Molnupiravir នេះ ដែល​បានបង្ហាញ​ក្នុងការ​សា​កល្ប​គឺមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​មិន​ឲ្យ​ឈឺ​ធ្ងន់ និង​ស្លាប់ បាន​ពាក់កណ្តាល​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។​

គួរបញ្ជាក់ថា ថ្នាំ molnupiravir របស់ក្រុមហ៊ុន Merck គឺជាថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ មានរោគសញ្ញាស្រាល ហើយថ្នាំនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការអភិវឌ្ឍនៅឡើយ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយថ្នាំដទៃ, molnupiravir បានបង្ហាញលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងការធ្វើតេស្ដ ដំណាក់កាលចុងក្រោយ៕