សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តមណ្ឌលគិរី ៖ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជូនចំពោះ គ្រប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងសាធារណជន ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយនូវប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក្នុងពិធីសំណេះសំណាល់ និងសួរសុខទុក្ខមន្រ្តីឧទ្យានុរក្ស កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ៕

ខាងក្រោយជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ៖