ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់នូវវ៉ាក់សាំង EpiVacCorona ចំនួន២ប្រភេទ ដែលផលិតនៅរុស្ស៉ី

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់នូវវ៉ាក់សាំង EpiVacCorona ចំនួន២ប្រភេទ ដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ី៕

សូនអានលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖