មេធាវី ឈុន ជ្រា ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺជុំវិញការផ្សាយរបស់សារពត៌មាន Pheng Vannak News

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ មេធាវី ឈុន ជ្រា អត្តលេខ១១៩២ សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឲ្យលោក សុខ រ៉ាថន អាយុ៤៦ឆ្នាំ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ និងបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចុះផ្សាយរបស់សារពត៌មាន Pheng Vannak News ៕

ខ្លឹមសារលម្អិតសូមអានសេចក្តីបំភ្លឺខាងក្រោម ៖