ក្រសួងរ៉ែ ប្រកាសរកក្រុមហ៊ុនមកស្វែងរុករករ៉ែ នៅតំបន់សម្បទានទំហំ១៥៥ហិកតា ក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីការបើកតំបន់សម្បទានស្វែងរុករករ៉ែ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក ទំហំ១៥៥ហិកតា ស្ថិតក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង៖