ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើអភិបាលរាជធានីខេត្ត ណែនាំពង្រឹងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដឹកអ្នករ​បួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងដឹកសព ដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃ

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានស្នើដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំពង្រឹង សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ សេវាដឹកអ្នករ​បួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងដឹកសព ដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃឡើយ៕