ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧-១៣ ខែធ្នូ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៧-១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសាន្តក្នុងកម្រិតមធ្យម។

ដោយក្នុងសប្តាហ៍នេះ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច លើកលែងតែនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តភាគខាងក្រោម ដែលភ្លៀងអាចធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមដោយអន្លើតែប៉ណ្ណោះ៕