ក្រសួងការបរទេស ប្រកាសលទ្ធផល នៃជំនួបទ្វេភាគីរវាង រវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានប្រកាសលទ្ធផល នៃជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងព្រុចសែល៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស៖