ខណៈនេះអ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ២៥៧លាន ៨៣ម៉ឺននាក់ ស្លាប់ជាង ៥លាន ១៦ម៉ឺននាក់

ពិភពលោក ៖ យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer ឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ២៥៧, ៨៣២,៨៨១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៥,១៦៨,០៦៩នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២៣២,៧៣៣,១៤៩នាក់។

តាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រខាងលើបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។ ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ មានអ្នកឆ្លងចំនួន ៤៨, ៥៩២,៨១០នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៧៩៣,៦៥១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៨,៤៦៣,០៤១នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា មានអ្នកឆ្លង ៣៤, ៥១៨,៩០១ នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤៦៥,៩១១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣៣,៩២២, ០៣៧នាក់ និងប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ២២, ០១៧,២៧៦នាក់ ស្លាប់ ៦១២,៧២២នាក់ និងជាសះស្បើយ ២១,២២២,០៣២នាក់៕