គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការហែក្បួនឃោសនា និងការធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តបណ្ណ របស់គណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត និងការធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្ត បណ្ណ នៅក្នុងផ្សារ របស់គណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣៕