ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចបិទ និងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស «បុរិន្ទកោះពេជ្រ»

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចបិទ និងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស «បុរិន្ទកោះពេជ្រ» ដែលខ្វះការតាមដាន និងបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រង ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត៕