វៀតណាមនឹង​រៀបចំ​ស៊ី​ហ្គេម នា​ពាក់កណ្ដាល​ខែឧសភា ឆ្នំា២០២២

វៀតណាម ​៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​វៀតណាម បានធ្វើការ​អះអាងថា នឹង​រៀបចំ​ការប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេម លើក​ទី​៣១ នា​ពាក់កណ្ដាល​ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​។ ការអះអាង​នេះ ធ្វើឡើង​ចំពោះមុខ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែតុលា​នេះ។​

​ប៉ុន្ដែ​មិនទាន់​ប្រាកដ​ថ្ងៃ​នោះទេ គ្រាន់តែ​ប្ដេជ្ញា​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​បាននៅ​ពាក់កណ្ដាល​ខែឧសភា​។ ចំពោះ​ពេលវេលា​ច្បាស់លាស់ វៀតណាម​នឹង​ផ្ដល់​លិខិតផ្លូវការ​ដល់​បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​»៕