សាលារាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍

ភ្នំពេញ ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការ ដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម កើត ឆែ, ឯកឧត្តម មាន ចាន់យ៉ាដា អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តម ទេស រុក្ខាផល អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្មតាមគ្រប់មុខសញ្ញា៕

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖