សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹកពីបរទេស សុំទិញគយ ពីកម្ពុជា តែសម្តេចមិនព្រម

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ អគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរំលឹកពីការលក់គយដែលមានបរទេសមកសុំទិញដោយចែកគ្នា៥០%ម្នាក់ តែសម្តេចមិនព្រមនោះទេ ព្រោះនេះស្មើនឹងលក់អធិបតេយ្យជាតិ។

សម្តេចបន្តថា ដោយសារខ្ញុំមិនព្រមនេះហើយ មានបរទេសខ្លះមិនពេញចិត្តខ្ញុំ រឿង ខ្ញុំក្បាលរឹងមិនលក់គយ។ បរទេសខ្លះគុំខ្ញុំយូរហើយ មិនមែនឥឡូវនេះទេរឿងលក់គយនេះ” ៕