អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ៖ ការថតវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ ត្រូវដាក់សំណើជាមុន ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយ

ខេត្តសៀមរាប ៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការថតវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ ដោយបញ្ជាក់ថា ការថតវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ ត្រូវដាក់សំណើរមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមុន ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយ៕