កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមករាខាងមុខនេះ ត្រូវបានលើកពេល

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ ដែលគ្រោងប្រជុំ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ ត្រូវបានលើកពេល។ នេះបើយោងតាមលិខិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ៖