សហព័ន្ធសន្តិភាពសកល ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រចំពោះបេសកកម្មសន្តិភាពរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន ទៅមីយ៉ាន់ម៉ា

ភ្នំពេញ ៖ លោកបណ្ឌិត ថូម៉ាស ជីវ៉ាល់ ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្តែងការគាំទ្រ និងការកោតសរសើរចំពោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក រដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានអាស៊ាន ចំពោះការដឹកនាំបេសកកម្មសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រកបដោយជោគជ័យ៕