លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០២១ បេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ៧២,០១៦នាក់ ស្មើនឹង៦៥.៦៥% សិស្សជាប់និទ្ទេស A ចំនួន១ ៧៥៣នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង២៧ ធ្នូ ២០២១ មានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ៧២,០១៦នាក់ ស្មើនឹង៦៥.៦៥ភាគរយ សិស្សជាប់និទ្ទេស A ចំនួន១ ៧៥៣នាក់៕