អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបភ្លឺការពិត ចំពោះការប្រឌិតព័ត៌មានថា មានករណីចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនធ្វើជាទាសករលក់ឈាម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកនាំពាក្យ នៃអគ្គស្នងដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្ដីបភ្លឺបកស្រាយការពិត ចំពោះការប្រឌិតព័ត៌មានថា មានករណីចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនធ្វើជាទាសករលក់ឈាម នៅតំបន់ឆៃណាថោន ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិយាកាស និងចិត្តសាស្រ្តសង្គម ព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីសំណាក់សាធារណៈមតិជាតិ អន្តរជាតិជាច្រើន៕

ក្នុងសេចក្ដីបំភ្លឺអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបញ្ជាក់ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖