ខណៈនេះអ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ២៤៥លាន ៧៦ម៉ឺននាក់ ស្លាប់ជាង ៤លាន ៩៨ម៉ឺននាក់

ពិភពលោក ៖ យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer ឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ២៤៥, ៧៦៨,៦៨៦នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៤,៩៨៧,៧៦៧នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២២២,៧៥៩,៥៣៤នាក់។

តាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រខាងលើបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។ ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ មានអ្នកឆ្លងចំនួន ៤៦,៥៨៧,៤៤១នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៧៦១,៨៤២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៦,៤៦៦,៩៦៨នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា មានអ្នកឆ្លង ៣៤, ២៣១,២០៧ នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤៥៦,៤១៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣៣,៦០៦, ៧១៩នាក់ និងប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ២១, ៧៦៦,១៦៨នាក់ ស្លាប់ ៦០៦,៧២៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ២០,៩៦៥,២៩៦នាក់៕