អ្នកឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងដល់៥១២លាន២២ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះស្លាប់៦លាន២៥ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយ៤៦៥លាន៩២ម៉ឺននាក់

ពិភពលោក ៖ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៥១២,២២៤,៩៦១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៦,២៥៦,៣២១នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៤៦៥,៩២២,៧៨៤នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។ សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។

សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៨២,៩៥៤,៧៦៨នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១,០២០,១៥៩នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៨០,៦២៣,៤៣៣នាក់។ ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៤៣,០៧២,៤៨៦នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៥២៣,៦៩៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤២,៥២៨,១២៦នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៣០,៤១៨,៩២០នាក់ ស្លាប់ ៦៦៣,២៨៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៩,៤៩៩,៤២២នាក់ ៕