សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាស «ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក» លើកទី២៩ ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញសារលិខិត ក្នុងឱកាស «ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក» លើកទី២៩ ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

សូមជម្រាបថា ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក លើកទី២៩ ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ ស្តីពី «សារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធប្រព័ន្ធឌីជីថល»៕

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖