រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សម្តែងការខកចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានសម្តែងនូវការខកចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបស្តីពី «ការបង្រ្កាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជា» ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ (២០២២/២៦៥៨(RSP)) និងបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះទាំងស្រុង៕

សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោម ៖