អ្នកឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងដល់៥១៧លាន៧៣ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះស្លាប់៦លាន២៧ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយ៤៧២លាន៤៦ម៉ឺននាក់

បរទេស ៖ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៥១៧,៧៣៩,៨២២នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៦,២៧៨,០១០នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៤៧២,៤៦៥,៤១២នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៨៣,៦៨៨,១៨៨នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១,០២៤,៧៥២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៨១,០១៩,៧៧០នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៤៣,១០៧,៣២២នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៥២៤,០៩៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤២,៥៦០,៩០៥នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៣០,៥៧៤,២៤៥នាក់ ស្លាប់ ៦៦៤,២៤៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៩,៦៥២,០១៨នាក់៕