សហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្ស ១៩,៥០៤នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ២០នាក់ស្លាប់ ក្នុង១ថ្ងៃ

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ តាមការដកស្រង់ទិន្នន័យ ចេញពីគេហទំព័រ Worldometers នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះបង្ហាញថា នៅក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះ មនុស្ស ១៩,៥០៤នាក់ទៀត បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ ២០នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះ នាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ ៨៦,៥២២,៥៦១ករណី ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ១,០៣៣,៥៩១នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប ៨២.៥៨លាននាក់៕