សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ដោយណែនាំដល់អាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំពិធីមង្គលការ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសារសំឡេងផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ដោយណែនាំដល់អាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំពិធីមង្គលការ៕