ក្រសួងណែនាំពី “ទីតាំងឈប់សម្រាក និងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្ម” លើផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការណែនាំអំពីទីតាំងកន្លែងឈប់សម្រាក និងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន (ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ) ដែលសរុបមានចំនួន៤ទីតាំង ហើយទីតាំងនីមួយៗមានស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ , បន្ទប់ទឹក , អាហារដ្ឋាន និងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ។

ចំពោះទីតាំងទាំង៤កន្លែងនោះរួមមាន៖

១ – ទីតាំងកំពង់ស្ពឺចំណុច (គ.ម 40)

២ – ទីតាំងកំពង់ស្ពឺខាងលិចចំណុច (គ.ម 63)

៣ – ទីតាំងកំពង់សិលាចំណុច (គ.ម 109) និង

៤ – ទីតាំងព្រៃនប់ខាងលិចចំណុច (គ.ម 156)