ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ៤នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន ២នាក់ ខណៈជាអ្នកជាសះស្បើយ ៤នាក់។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,៧១៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥,៦៥៦នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕