ស៊ីហ្គេម២០២៣៖ កីឡាការិនីទ្រីយ៉ាត្លុងកម្ពុជា ម៉ហ្គត មរកត ឈ្នះមេដាយមាស

ខេត្តកែប៖ អបអរសាទរ! កីឡាការិនីទ្រីយ៉ាត្លុងកម្ពុជា ម៉ហ្គត មរកត ហ្គារ៉ាប៊ីឌៀន ឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសាអាគ័តត្លុង (ហែលទឹក និងរត់) ឯក្កតជននារី នាថ្ងៃទី០៦ ឧសភា ២០២៣ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម កម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ៕ ដោយ៖ ទ្រី ហៀន