ស៊ីហ្គេម២០២៣៖ កីឡាការិនីកម្ពុជា ស៊ិន សៀវសៀន ឈ្នះមេដាយមាស កីឡាគុនល្បុក្កតោ វិញ្ញាសាសម្ដែងកាំបិតផ្គាក់ឯកត្តជន

ភ្នំពេញ៖ អបអរសាទរ កីឡាការិនីកម្ពុជា ស៊ិន សៀវសៀន ឈ្នះមេដាយមាស លើប្រភេទកីឡាគុនល្បុក្កតោ វិញ្ញាសាសម្ដែងកាំបិតផ្គាក់ឯកត្តជន ការប្រកួតធ្វើឡើងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ (OCIC), ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕