ស៊ីហ្គេម២០២៣៖ កីឡាការិនី ឃន ចាន់សុភ័ក្រនាថ និង សុខ និដានុត ឈ្នះមេដាយប្រាក់ វិញ្ញាសាសម្ដែងស្នៀតការពារខ្លួន ប្រើកាំបិតតូចជាគូ

ភ្នំពេញ៖ អបអរសាទរ កីឡាការិនី ឃន ចាន់សុភ័ក្រនាថ និង សុខ និដានុត ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាវ៉ូវីណាម វិញ្ញាសាសម្ដែងស្នៀតការពារខ្លួន ប្រើកាំបិតតូចជាគូ នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ ធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ (OCIC), ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕