ស៊ីហ្គេម២០២៣៖ ក្រុមកីឡាការិនីវ៉ូស៊ូជម្រើសជាតិកម្ពុជា ឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសាសម្ដែងប្រយុទ្ធប្រើប្រាស់អាវុធ ជាក្រុម

ភ្នំពេញ៖ អបអរសាទរ ក្រុមកីឡាការិនីវ៉ូស៊ូជម្រើសជាតិកម្ពុជា ដែលបានឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសា សម្ដែងប្រយុទ្ធប្រើប្រាស់អាវុធ ជាក្រុម នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ ការធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ (OCIC), ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕