កម្មវិធី​ប្រកួត​ស៊ី​ហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១១ ខែឧសភា នេះ​

ភ្នំពេញ ៖ កម្មវិធី​ប្រកួត​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១១ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២៣ នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើក​ទី​៣២ ដែលមាន​ចំនួន ២២​ប្រភេទ​កីឡា​ត្រូវ​ប្រកួតប្រជែង​៕