គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការអនុម័តរបស់ គ.ជ.ប ដែលបដិសេធលើការចុះបញ្ជីរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ប្រកាសគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ស្តីពីការបដិសេធការចុះបញ្ជីគណបក្ស នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧  របស់គណបក្សភ្លើងទៀន៕