អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៖ «ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពុំមានការប្រព្រឹត្តដោយឡែកពិសេសចំពោះគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ»

ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ សូមប្រកាសច្រានចោលចំពោះការ ធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំ និងធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់មួយចំនួនតូច ជុំវិញដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជា។

ពាក់ព័ន្ធសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា សូមធ្វើការបំភ្លឺចំនួន៤ចំណុចដូច ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោម៖