សល់​៧​ថ្ងៃ​ទៀត កម្ពុជានឹង​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២

ភ្នំពេញ ៖ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ គឺ​នៅសល់តែ​៧​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ នឹង​ឈានដល់​ព្រឹត្តិការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ (12th ASEAN Para Games) ដែល​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣​។​

​សូមជម្រាបថា ព្រឹត្តិការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ពីថ្ងៃ​ទី​៣-៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣ ដោយមាន​១៣​ប្រភេទ​កីឡា​និង​សម្ដែង​១៕