អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម ៖ ថ្ងៃនេះ មានការប្រកួតចំនួន៣ប្រភេទកីឡា

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេល​ពិធី​បើក​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម លើក​ទី​១២ នឹងធ្វើ​ឡើង​នៅ​ល្ងាច​នេះ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣ ក៏​នឹងមាន​កីឡា​ចំនួន ៣​ប្រភេទ​ត្រូវធ្វើ​ការប្រកួត​ផងដែរ ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖