រាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីរាជការ កម្មករកម្មការិនី និយោជិត ឈប់សម្រាករយៈពេល៣ថ្ងៃ (ថ្ងៃទី២២- ២៣ -២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣) ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ដនាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ៕