រកឃើញ​ហើយក្រុម​ដែលប៉ះគ្នាថ្ងៃ​បើកឆាក​​លី​គ​កំពូល​កម្ពុជា​រដូវ​កាល​ថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Cambodian premier league នៅ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣ បានរៀបចំ​កម្មវិធី​ចាប់ឆ្នោត ជា​ផ្លូវការ​ក្នុង​ការប្រកួត​ពានរង្វាន់ Cambodian Premier league រដូវ​កាល ឆ្នាំ​២០២៣ ២០២៤ ក្នុង​នោះបាន​រកឃើញ​ក្រុម​ដែល​ប្រកួត​បើកឆាក​ហើយ ។​

សូមជម្រាបថា ការប្រកួត Cambodian premier league រដូវ​កាល​ថ្មី ឆ្នាំ​២០២៣ ២០២៤ គឺមាន១០ក្រុមចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយការប្រកួតនឹង​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃទី​៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២៣ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៤៕