រដ្ឋបាលក្រុងក្រចេះហាមឃាត់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍តាមបណ្តោយផ្លូវមាត់ទន្លេ ក្នុងក្រុងក្រចេះ

អត្ថបទ៖ ស៊ាន ច័ន្ទដា

ខេត្តក្រចេះ៖ រដ្ឋបាលក្រុងក្រចេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍តាមបណ្តោយផ្លូវមាត់ទន្លេ ក្នុងក្រុងក្រចេះ៕