ថា្នក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក និងសហការី អង្គភាពព័ត៌មាន ភ្នំពេញដេលី សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសលក

ភ្នំពេញ ៖ ថា្នក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក និងសហការី អង្គភាពព័ត៌មាន ភ្នំពេញដេលី «PHNOM PENH DAILY MEDIA» សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសលក រឹស្តសករាជ ២០២២៕